Thời Tiết Ở Phan Thiết

Mô tảNhiệt độĐộ ẩmGióCảm giácLượng mưa
05:00
*
Nhiều Mây
25°C90%ĐB 7 km/giờ25°2%
06:00
*
Nhiều Mây
25°C91%ĐB 6 km/giờ25°3%
07:00
*
Nhiều Mây
26°C86%ĐB 6 km/giờ29°4%
08:00
*
Nhiều Mây
27°C79%ĐĐB 8 km/giờ31°3%
09:00
*
Nhiều Mây
29°C72%ĐĐB 10 km/giờ33°4%
10:00
*
Nhiều Mây
30°C68%Đ 14 km/giờ35°5%
11:00
*
Nhiều Mây
31°C67%Đ 18 km/giờ36°11%
12:00
*
Nhiều Mây
31°C66%Đ trăng tròn km/giờ37°17%
13:00
*
Nhiều Mây
31°C67%Đ 22 km/giờ37°21%
14:00
*
Nhiều Mây
30°C69%Đ 23 km/giờ36°24%
15:00
*
Nhiều Mây
30°C71%Đ 24 km/giờ35°22%
16:00
*
Nhiều mây
29°C74%Đ 23 km/giờ34°16%
17:00
*
Nhiều Mây
29°C77%Đ 22 km/giờ33°18%
18:00
*
Nhiều Mây
28°C79%Đ 21 km/giờ32°20%
19:00
*
Nhiều mây
28°C81%Đ 18 km/giờ32°15%
20:00
*
Nhiều mây
27°C83%Đ 16 km/giờ31°15%
21:00
*
Nhiều mây
27°C84%ĐĐB 14 km/giờ31°19%
22:00
*
Nhiều Mây
27°C85%ĐĐB 13 km/giờ30°17%
23:00
*
Nhiều mây
26°C85%ĐĐB 11 km/giờ30°17%

*