Rất yêu rất yêu em

Khương Thục Đồng ý muốn chuyển sang thành phần kinh doanh, không chỉ có vậy lại sau sự chỉ bảo của gắng Minh Thành, anh vẫn cam chịu đựng không cản cô nữa, Khương Thục Đồng liền ban đầu làm giấy tờ thủ tục chuyển bộ phận. Đại sư đặc trưng tiếc nuối, nói: “Rõ ràng cháu có tài năng hơn fan như vậy sao cứ một hai buộc phải chuyển sang phòng gớm doanh, thật thiếu hiểu biết nhiều được cháu.”Khương Thục Đồng áy náy mỉm cười cười, gửi tới phòng khiếp doanh. Quan hệ giữa thế Minh Thành và Khương Thục Đồng, sinh hoạt phòng kinh doanh căn bản không công khai, đối xử thân mật chỉ lén lút lúc chỉ bao gồm hai người vì thế Khương Thục Đồng cho tới phòng sale cũng không khiến sóng gió nổi lên.Chỉ là, khách số 1 tiên cô bắt buộc tiếp cận lại là công ty Ngoại yêu đương Thiên Trung, là doanh nghiệp Khương Vũ Vi làm, Khương Thục Đồng đối với cái thương hiệu này cũng ko xa lạ.Phòng sale có bộ phận chuyên môn search kiếm khách hàng tiềm năng, sau đó đem những khuôn khổ này thuộc tên người phụ trách đưa cho nhân viên cấp dưới kinh doanh, từ họ đã đàm phán.Mà khuôn khổ lần này tín đồ phụ trách là… Đặng hiện nay Vũ, cho dù sao cũng là giám đốc marketing khu Đại Trung Hoa.Thế giới thật là nhỏ tuổi bé.

Bạn đang xem: Rất yêu rất yêu em

eTp7xHP5FF6TNH2940R8kAtvE9cn4UmY1edNNyFKc+6YewIgtCCtVdXDB+33tWb+Zb+qVZwKHy4OfZQw2foX6QKWVW57nLlrVP5lXK7bHHJhLVqS3Do5agK6wVjleVZ5s++BZ/W1DWeehgyMVAfr6V2Pprg5x3GnOjlhcQknIK2iRbAnCTnHIO0BkvkGDZKB9V0bNgkp1ntvnyKQQHT1B9fsB9kDTS670mN3AYxv8ZItaEY/ItmejYGlyGhuRYve8txcBl5lq/L77nKJ7ABx1u559Q0moS814ehp7x2u0Xn2V3Wgk4pXeO1MW2CDhEWtNM7x0Nyj+SNNeH02Roph++yLu9c1WmMDCmLKBNfR9aD1ZUYYA8p9yBrN5ng/z6x2Su0s07BI6Ce6xqs1xnK63fpVmm1n7CPK8OZ4Glglf9G4eSS/jCnuV8Ru51awCIB4WZbBtREIkqsSgtxWxkk1kjKBBGdBUOHMmCpiO0Q58rhZrEEBHjhW2voC0YSRs2Xi7RZRsKtUyB3hXeJTbil4fC/1K65k9AJYmLtv5J/yvLfP0JztKBi4zwaOisYcMdFPO9irGzr37wutFWDCMa3idX0y5sDdrdOTnEREe80WCzy6aC+asvXlUI6tnXO126Lwl3zVo6p1PhsM/AGXR5gLUMtR2iNY8wZf6hkkWoaEneA0OAl8YYQo84/w7gACFZV8kNow7hB7yzpPgnWjW6bqqdea8aWWgF04AinB2mTQewYwySg08UsICd8eJhrDl7FKLiDrGftkrORgc55V7LInUo9nFukqhX7SFVmR2TF1hc8QogrqU2KGG/v3rLYriphSxJCP8molDWBwpUaSeetTxLQTbfL6bFw+qNz902vfXB7XDqEIm9t8t23fFQpa7lx0YDkj0ixPKWAHIsRSVD5KQs4zuq/m5fDnlfpGt99soYjCiuc0kFee8pT1eTTm/Xb1OMVXMfzJ1sLJ/0/6zUfI5HujJNNbcxrDNiPpdQNCvUky83WaNiXvBob+/oiLSSzxBjYhHwPzh0a054W52LQAESTrEW7K1et3KpVmkBOHvpR90ddZPpD8sLdeYy5OWzmwe9BlvoQaSD8w4v+sA5Bpk0ahCrbK2HBq9l9KcY50dpyvTmg0jMtyjtNnIUUlWv+KD4cjweTyYtJhuKzWL494WeV3naKOJudQNFClT1vPYbYQOXiAgyFhO2MVaLW/eHC7jviZjecUc2DWtYdiRiLs+fJFVAIbnxJUOTh24Leb34sWMYPzp6+tiLXMPI1Gxx4vzUJ+UEC5leSZrMpJZo/VMjBDxdzEGy+wpyPC2yf35AnZqlaPu43HDgDtSgM1OL+fg5/M44NHwHeW1XfMCNTj/DjVtdDGHhzBUQhrag5GfIKj6XqfRUsapqYKxh3jmAeSUHNnT8hCf0abW0AVs084OM8aBsWN2o5HIVP/QjkqXSzSP65GDA71hKYTKMjiUAWCT9yZdgRXG1cACLcz1BMLtmhgGvYTLviPC4BBAizClFrsmAzYfY4zCs6YdFD5eJ6jluG3VT+ov2VRrvoypXRvZwjJGZJxz+4A1M49+shv4H9wHd/GfCPf2O6lW95R7wLQqzLWHY+UGpVccKMa3B+x4grJYr9ra3QT4nPbkAiklkhnynUWY9eNQQnRafRGgV1kpp1zkiXmu5VWxoFupjayKVqq+aikQiG3+/pTnX+rx8Im3FJJ0pU19RVsBEqaNkGqn301l1YG/PK9FvP5UuHIm0cpCdecebCGLOxMkEvKKlupj1pfcNri/aVpAmUl+6AdWzuOqZLnrVVZFaQIpa0n8lKyRiIjhRhVrqhV+oV5Pt3b9KYDW1BAPaR6yCHq69TwOwwB88LC/BQXQdOszEl6ZknASpk7z2blEb6VCUC3lbkuOqxnUo6mdVms/Z5io9smstE46+uf+6ewuECnsAbJpUCy8lg67NJPigZyebxyhrQzfd9M0nhfuH77YeOGywJdkHPlhWd/RRqXdSzoXCubpWHhYXpOXQhNgPDJEKF6tM4NgrKhy17OAt+vAnb/pV+QsRMAkw05kdqb2AYwasULKxRF8ZJEHQ4xzgFTZBAXs5umMKy5lzNufnWs4tclApCcm0pBH3pNg/Hc7ub7D1Qbha+76YYMtmd5EaBV/u60+Uuy8QGw1FI1/kPkUz7zRgD4WFfRei4Fj7XiLA/6mvB30pgFMyrEk3T3nt54GhTAvZ1iK1tQV+f6V9io1SLGSHDP65jcA39fL7oOcMeY7T/pVdhtA6Wqk+FFaZ35pTXBFRE6BocMFHUFQB+Rvh0kcsGRNIx3qO7SdTxW/xkdWBzkIFLSLOvlJVf8+Gqi9eyTkSR4OSLPRrOeC0zo+NYk2ouHvxOZFMKXQGAmAbh61RJHBmPSX5Uyjz+15sGruo2NUM8LBwFcRJNF45tx9BIa/D3ATsNwLnZmIbCo5493iHtyPucVgZi/kBL1m6BhdecE9bpFrMgLhSScDHecIUZb0m+5IVvD89FzLzfg8eRVCIlaaoZGepIlvqlw9FlPMZYBj7X/CfSb8gumABRbOt9PO7nu57NZdG6ejlQGFB9xQr4ye7sbbBh0bBJyi+yaT/VEExbHSoxiJ8uZI0KBM6/T9RlT0yf/f61YZAuutpZslrabtnYl1Q+U84DH1BU+M8i5lsJbAdQpWDWiQjxYkgtdgjuEvKRLvPjaIYIzvZIImCK/UzZcuKvn+YL2O5poim4H86wN0WGbad9BESSRexeEyWg1EvwhdNxSfOFRSGO8YxcvLg==

Xem thêm: Find Jobs At Công Ty Cổ Phần Thế Giới Di Động Tuyển Nhân Viên

p9iVpawPSpEUOzOhseEtyxOZUIMi4UimxedaFSnBJ+URITqRqWgGGE8DAA6OZiGzZJ2lrdJZklcTMMQpTSTorAKKwaz4glqu3GU6pW8Kb7UmftRLHeJ9sEyLJIW32T++tajDypxoRCQ+5NyMVgH2sHilwG2agMpud21qUx+gOk5gQHH9yD+AdPjiXPjg0ZUHbpEG0N4s2zko3B47G6E3RIPrI1GYvYNv0nR3jxeeMEX155qaiGgtVmJrgPm9DwaSRRQViwVhQruwZKD1YUPdZ1sKksNm+m0ppr+WJwGhgduPXG7n0pBGeNJM8RdHjUWaLlokOpLu+KqfCKmpSmmoY3ZZeg9NleQMQsIC5wbX/aBFNxPKksx1K8xCfKEkLHje2q4r8XGHA+ZmLGrsDf4hMnXOY9rtQaLRuEk4wsek3zj2dDj3knbkUJKxF7kYmCWx1kpIgFmB6q4fxTTmSZplXHXKAm+AhbEFwc6LGV3Ru/zcfhHU/nayj6xCBROYvaQQJ5nKWa2yLrYvUaxa2OPS9iq9nvuwPlYTnREkKjjp+zK2yJ2qYxwUmtJIw54d8AQ/9HOrG/dtKRdCmHrYcKFk7pYpBRs+YjZZMZBEeURNFO/0jM8pdvXlVY6tnW+v1+n6nr0YyzGClJvoGInMS3cCUO5NWripfJykW5Bw8vUON1G88++4Rp7X+o/WZ1scxNYyPCMw7gJggjp4Cy+p8vLnJkzvAWRa/JN3T6q43nPQbKvwRvWr7gOgXAvGJgJo1iqqzf0IxnP+YvShDIzmfCdfXYIvQuMqhFzRF0WYw93/18pC7tUUN7WGBPW47xZcUN8Rb1EiNyRprQPpqMAJqwiG0u2euZQ07Vt5BQTfyZWaXBhXmjgeyTDTTa7DGlP3nwdtuXlkuQzgeB0hIoMkxf+Li4rqPx9WbIjUkr0KF4y4ZcWUHzROQ9KTEVB94umv32wcbYv3cD5OwwMGj5t3z4a20GBARxAPHgfFv7ggdOCFukBw/zcP5Wc7p6O2VNn3SSu2SwM83tuVV0pQFIW5+rlHWqGxGOXQnfDxVojpC+IPJUP1Rmxe/14rpPod0egPQXE5qbL+UimHHIlnlK72JV1tnw4uUK8FjZSN9l9yfsk41u11CSuV3lGliBKqQ99c61VTD4cBzOTt06zssyVN/Je5J9P4BkWShUoBdknistPDdLnt32RqEyNRlqZAHBnPAGb4xVRmjeYkc2DWsKV5mGy6bCAFgIlX3RQT5r+b/7jHbllw98316ejkjjxX14sHxJe0IF+/iAJ1wL5Y9dG8gm3VMiJZgpLYm/pN6SqGPfb36wl5yJ/BsEwIfNekCa1f6/jXEMXVNtejPXeW3XeHCMHj4jjLtffMnRkAnWypagPtqYJiGZU31e54aeFE+ragTYKaGHRDwBTu86EmEeHLvB9jnA3Ugw==
gcjoUfrbksR8M7xyFuzsJ3VdUJSMsBO4Ia4ZvvvBO+zQ9nobszrlVu/8JSyOvyWzdJ2o5Jrp04PJMNombz8A5VADmrIv0hSwVD8aTTpBxXTFr3zbS+h9rkzMb5ircrO0sunPYRZyhfxmLJ9opqw86ZzwsBCpwZJj+/aaktbB9U5gQFb2CTbHIG2bUeHgeW2JFrYd0PSGGX0o6x47AaE4RIXJLZ3M/oRNMaFxCYxpeUawJkLcUmg++wiox6m+pMJTi8MSSssdgvL78dnoIEPdZ3wA+wEkvYnWCGaTLAHmz1Rditht3d5amw1NEsBBC950KJv8dEjgbkJr1XFkEXf/4L7JZDjeQS0KQs2pltLeustZMhdlE8p9yDhEvW7ujPh0aixT0T+US2SoTvEeDD/5fKKAZjkk6ivUt6rtyQj8/IWyY6tjPSThAtBu50CqCIB4e5cc9F8IsLHFxZ4ea5SbHjKIjbLOSgKocOugX5Ngvh8YetABEdswJRzV1mdctKQzJxYZ/qf9GR3uXe/xsj7c9iq9nvuwPlYMFWkdNja7/qEjV87oelvpbX+bw4SJasmxb5MkyGJtObkxFXdz5K3idX0y5sGTpjZOE5j/YAzEx6khK9B8Z+kDhwb3ur6810YCkL0F6Sd6lZtPadPX0DkJswZJm3ftstXS8lCxJ7HReRKf7siyKVGZ/045hJrECdoyiNsX5Vevi30sKTV28vLmIY2RL/HAKBztnWciv5s2v6j4RvWr6wMKK8/PJrKR9DNQzf8I1Tq86Cfj2S/nNDp9S1MzQusqhECcSr9bkZAgUDEc4YmxTq/IV+C/ppQlW4tSwRn27yRmBsrpv0hToJeGh/eeuLQu7Vt2qlWF833TCATXD5kVm3iEEKKRXauSYcak762+uYAYeB0FJYMBYSOLkgM5ugC1qWscGibFpB4SkwRZbeGyBM6FoN8q/ue0EenW+RAZ+KWdy8LI0U/6ezeT+pajhJ+U9A+Ls3nPrQPmdUZ8sT0t/ap08YEdOAcRgyy/A3cwUAFeXEpQFYW56KIACq2xGO3XnfxVMVco07zHahdiHEystgokrFSczb2qvrDqUT0i9SzOBpOBQCAs1lsq9+jwd7TUn5S41FC3M8k3fTA7AMhdUctyj9NmHQvBD6jbVaWg1gcqfnnss7EX5Hb3hGJ6fnefwgDcr4rtT07PJtIVJMoNzYLQjCDb3R9Jm7F6XzWCTC90qCeEBeStVC66dalfrUUHiRWavaN6stxjPyV07Yq08yV/c7OLeCa2SM2OzAvyCnpIlfiZrNxQaMFW+roJ2dDeVX8cF6wQqvn+o2Fz6p0ouUwqesrtWycm86yfnB8DZoYS1XeX8W3A7DPB6pPVtTYbS5GbesElIaM4/JNiGbEp1UkqKXq5/BIuA8oQyxSHjrdA8JooQ+SZ/eL/h1+c1JtF2opdIVPRQiGbPq3fkw1IzcEgIQW6mVqaYBmCVtmI04VS+IHBdoa8QoShQKmT4n6I3VUOPmUJmehvU1r7KXlI911r042AKZRv943rAyl/VXjrEBSN4PH/P7vF7QWBnOpVgU2xQRxBNYEkTIexziMlso5fw6aialGCTEHXjp8RUNuWsfqTdqMf3B6Xq17AbbkjqrrZWO2V9KX8Q74zh4rAf5+TFQraZq7T2YiS6MnR5rP6sSTNlZ1itWCsINPX1gclWoU7j/Ha4Gqpx2V1jsmx1Zx9p5qxyVdb+7Oun2UXh4MKl3vAORUsTumGqA+m2rFfeQL3dtD/jUWEMJply5XUZZJ3NWF3RTGJi3JzjZbf65YpKMJaR+VeEPY/EBv8TSIkn1NVtLYdXc3i7dQaBWmoy/4A6GAqviDSKjkKeUtX89BNZsMKohWraMN3p5+kh9eXf0POZXPSXWCrlbgEOqxddpwlcLpitTUzODSzKAwpCDoyL6cEQUCmigzJqmK7f0Z94NVfy03eK86sAC/C8gP30JudNOQkZ0cE0+aol5A/g4SmQhPfNqk8miTTxuO7S/1iFAXmFITNEKE0qIpYEem3NAqMFEv1KoK8/Us9bVpDMc2URdbY1AYxRpBHgN3JanbyiRQ+D9iWfxANNeaHpTdF0C9nZJkzvZt3ZsYZ7iWOFj0Gv1qJOyS4TPhI3jTrOsFYsUVwx+7xY7oZBopnCsBpmoey/II8nCqqYysu18wgfe/LWLRkttr7fhD7SVGnsz4rH3Z+CkV0SP9vYEW3cUVm35/PUNiy1S6LBNgGpZ6UpLJQYaRH+AUwfZIhVddtM6IqRiwGJ5rDKq4mE5eh+C2fU3+FlJw4DxNt3aNSecd8iuEbczxW/x9TCpC/P5GGeGebPR62qyTwsrtOSNE5JxhGOqKZTADvyBevXcWH9rpLaFlj7eEeoz16xRJGPH7SWrckDDkzfBOt9X8dGYgMJQmoXsdG2JxKtVGvqekKF4gpRlNNUypsT0l3o/MoIgFbwg3OV1W+LGRhfsULdg70q/ufHnNjiux8aV24CMUzNx7ltTePKjau4iW7zRjBC3QJfaKqJXd3/REEDT12Qby37RaTvUtFw7rG