Hồ Sơ Mời Thầu Xây Dựng

HỒ SƠ MỜI THẦU GÓI THẦU XÂY LẮP GÓI THẦU P.04 – THI CÔNG XÂY DỰNG MẠNG LƯỚI TUYẾN ỐNG

*

CHƯƠNG I: CHỈ DẪN NHÀ THẦU

MỤC LỤC

MÔ TẢ TÓM TẮT..

TỪ NGỮ VIẾT TẮT..

PHẦN 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU..

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng tài liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá chỉ Hồ sơ Dự Thầu

Chương IV. Biểu chủng loại dự thầu

PHẦN 2. YÊU CẦU VỀ XÂY LẮP..

Chương V. Yêu ước về xây lắp

PHẦN 3. BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG .

Chương VI. Điều kiện thông thường của thích hợp đồng

Chương VII. Điều khiếu nại Riêng của hợp đồng

Chương VIII. Mẫu mã Hợp Đồng

Chương IX. Phụ Lục những điều kiện của hợp đồng

PHẦN 4. CÁC QUY ĐỊNH CỦA CHỦ ĐẦU TƯ

1. Yêu cầu về An ninh, sức Khỏe, an ninh và bảo đảm môi trường

2. Yêu ước về Tiêu chuẩn Ứng xử, Chống ăn năn lộ và Gian lận

3. Sổ tay cai quản thi công dự án

4. Báo cáo khảo ngay cạnh Địa chất, Địa hình


MÔ TẢ TÓM TẮT

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU

Chương I. Hướng dẫn nhà thầu

Chương này cung cấp tin nhằm giúp công ty thầu sẵn sàng hồ sơ dự thầu. Thông tin bao gồm các khí cụ về việc chuẩn bị, nộp hồ sơ dự thầu, mở thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu với trao vừa lòng đồng

Chương II. Bảng tài liệu đấu thầu

Chương này quy định rõ ràng các văn bản của Chương I

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá bán hồ sơ dự thầu

Chương này bao gồm các tiêu chí để review hồ sơ dự thầu và reviews về năng lực, ghê nghiệm ở trong phòng thầu để tiến hành gói thầu.

Bạn đang xem: Hồ sơ mời thầu xây dựng

Chương IV. Biểu mẫu dự thầu

Chương này bao hàm các biểu chủng loại mà nhà thầu đang phải hoàn hảo để thành 1 phần nội dung của làm hồ sơ dự thầu.

Phần 2. YÊU CẦU VỀ XÂY LẮP

Chương V. Yêu mong về xây lắp

Chương này cung ứng các thông tin về thông số kỹ thuật kỹ thuật, phiên bản vẽ, thông tin bổ sung mô tả công trình xây dựng đang được đấu thầu, những yêu cầu về nhân sự với thiết bị để thực hiện gói thầu.

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Chương VI. Điều kiện bình thường của thích hợp đồng

Chương này bao gồm các điều khoản chung được áp dụng cho toàn bộ các thích hợp đồng của những gói thầu khác nhau.

Chương VII. Điều khiếu nại riêng của hòa hợp đồng

Chương này bao hàm dữ liệu hòa hợp đồng với Điều khiếu nại riêng, trong những số đó có luật pháp cụ thể cho từng hợp đồng. Điều kiện riêng của đúng theo đồng nhằm mục đích sửa đổi, bổ sung nhưng ko được thay thế sửa chữa Điều kiện chung của phù hợp đồng.

Chương VIII. Biểu mẫu mã hợp đồng

Chương này gồm những biểu chủng loại mà sau khoản thời gian được hoàn hảo sẽ biến một thành phần cấu thành của hòa hợp đồng. Các mẫu bảo lãnh thực hiện hợp đồng (Thư bảo lãnh) và bảo hộ tiền lâm thời ứng (nếu bao gồm yêu ước về trợ thì ứng) do nhà thầu trúng thầu hoàn hảo trước khi thích hợp đồng tất cả hiệu lực.

Chương IX. Phụ Lục điều kiện riêng của vừa lòng đồng

TỪ NGỮ VIẾT TẮT

CDNT

Chỉ dẫn công ty thầu

BDL

Bảng tài liệu đấu thầu

HỒ SƠ MỜI THẦU

Hồ sơ mời thầu

HSDT

Hồ sơ dự thầu

ĐKC

Điều kiện thông thường của đúng theo đồng

ĐKR

Điều kiện riêng của hợp đồng

VND

đồng Việt Nam

USD

đô la Mỹ

EUR

đồng tiền thông thường Châu Âu

Chương I. CHỈ DẪN NHÀ THẦU

1. Phạm vi gói thầu

1.1. Bên mời thầu biện pháp tại BDL phát hành cỗ hồ sơ mời thầu này để lựa chọn nhà thầu tiến hành gói thầu xây gắn thêm được biểu đạt trong Phần 2 - Yêu mong về xây lắp.

1.2. Tên gói thầu; số hiệu, số lượng các phần (trường thích hợp gói thầu phân thành nhiều phần độc lập) giải pháp tại BDL.

1.3. Thời gian thiết kế quy định trên BDL.

2. Nguồn ngân sách

Nguồn vốn (hoặc thủ tục thu xếp vốn) để áp dụng cho gói thầu được phép tắc tại BDL.

3. Hành động bị cấm

3.1. Đưa, nhận, môi giới ăn năn lộ.

3.2. Lợi dụng chức vụ quyền hạn để can thiệp bất hợp pháp vào vận động đấu thầu.

3.3. Thông thầu, bao gồm các hành vi sau đây:

a) thỏa thuận về việc rút khỏi câu hỏi dự thầu hoặc rút solo dự thầu được nộp trước đó nhằm một hoặc các bên tham gia thỏa thuận thắng thầu;

b) thỏa thuận để một hoặc các bên sẵn sàng HSDT cho các bên tham dự thầu để một mặt thắng thầu;

c) thỏa thuận về bài toán từ chối hỗ trợ hàng hóa, không ký hợp đồng thầu phụ hoặc các vẻ ngoài gây trở ngại khác cho những bên không tham gia thỏa thuận.

3.4. Gian lận, bao hàm các hành vi sau đây:

a) trình diễn sai một biện pháp cố ý hoặc làm lệch lạc thông tin, hồ sơ, tư liệu của một bên trong đấu thầu nhằm thu được ích lợi tài thiết yếu hoặc tiện ích khác hoặc nhằm mục đích trốn tránh ngẫu nhiên một nghĩa vụ nào;

b) cá nhân trực tiếp reviews HSDT, thẩm định kết quả lựa lựa chọn nhà thầu vắt ý báo cáo sai hoặc báo tin không trung thực làm cho sai lệch tác dụng lựa lựa chọn nhà thầu;

c) đơn vị thầu cụ ý hỗ trợ các thông tin không trung thực vào HSDT có tác dụng sai lệch công dụng lựa chọn nhà thầu.

3.5. Cản trở, bao gồm các hành vi sau đây:

a) diệt hoại, lừa dối, cầm đổi, bít giấu hội chứng cứ hoặc báo cáo sai sự thật; đe dọa, khuấy rối hoặc gợi nhắc đối với ngẫu nhiên bên nào nhằm ngăn ngăn việc hiểu rõ hành vi đưa, nhận, môi giới hối hận lộ, gian lậu hoặc thông đồng đối với cơ quan bao gồm chức năng, thẩm quyền về giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán;

b) các hành vi cản trở đối với nhà thầu, cơ quan bao gồm thẩm quyền về giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán.

3.6. Không đảm bảo công bằng, minh bạch, bao hàm các hành động sau đây:

a) Tham dự thầu với tư cách là bên thầu so với gói thầu vì chưng mình làm bên mời thầu, Chủ đầu tư chi tiêu hoặc tiến hành các trách nhiệm của mặt mời thầu, chủ đầu tư;

b) tham gia lập, đôi khi tham gia thẩm định và đánh giá hồ sơ mời thầu đối với cùng một gói thầu;

c) Tham gia nhận xét HSDT bên cạnh đó tham gia thẩm định công dụng lựa chọn nhà thầu đối với cùng một gói thầu;

d) Là cá thể thuộc mặt mời thầu, Chủ đầu tư chi tiêu nhưng trực tiếp tham gia quy trình lựa chọn nhà thầu hoặc tham gia tổ chăm gia, tổ thẩm định tác dụng lựa lựa chọn nhà thầu hoặc là người đứng đầu chủ đầu tư, bên mời thầu so với các gói thầu do bố mẹ đẻ, bố mẹ vợ hoặc phụ huynh chồng, bà xã hoặc chồng, nhỏ đẻ, nhỏ nuôi, nhỏ dâu, bé rể, các bạn em ruột đứng tên dự thầu hoặc là người đại diện theo pháp luật ở trong nhà thầu tham dự thầu;

đ) công ty thầu tham dự thầu gói thầu xây lắp vì chưng mình cung ứng dịch vụ hỗ trợ tư vấn trước đó;

e) Đứng tên tham dự thầu gói thầu thuộc dự án do nhà đầu tư, mặt mời thầu là cơ quan, tổ chức triển khai nơi tôi đã công tác vào thời hạn 12 tháng, kể từ khi thôi bài toán tại cơ quan, tổ chức triển khai đó;

g) Áp dụng bề ngoài lựa lựa chọn nhà thầu không phải là hiệ tượng đấu thầu rộng thoải mái khi không đủ điều kiện theo điều khoản của quy định đấu thầu số 43/2013/QH13;

h) Nêu yêu thương cầu ví dụ về nhãn hiệu, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa trong làm hồ sơ mời thầu;

i) phân tách dự án, dự toán mua sắm thành những gói thầu trái với luật của giải pháp đấu thầu số 43/2013/QH13 nhằm mục đích mục đích hướng dẫn và chỉ định thầu hoặc tiêu giảm sự tham gia của các nhà thầu.

3.7. Ngày tiết lộ, chào đón những tài liệu, thông tin tiếp sau đây về quá trình lựa chọn nhà thầu, trừ trường hợp cơ chế tại điểm b khoản 7 Điều 73, khoản 12 Điều 74, điểm i khoản 1 Điều 75, khoản 7 Điều 76, khoản 7 Điều 78, điểm d khoản 2 Điều 92 của nguyên tắc đấu thầu số 43/2013/QH13:

a) văn bản hồ sơ mời thầu trước thời gian phát hành theo quy định;

b) văn bản HSDT, sổ tay ghi chép, biên phiên bản cuộc họp xét thầu, các ý kiến nhận xét, review đối với từng HSDT trước khi công khai tác dụng lựa chọn nhà thầu;

c) câu chữ yêu cầu hiểu rõ HSDT của bên mời thầu với trả lời của nhà thầu trong quá trình reviews HSDT trước lúc công khai tác dụng lựa chọn nhà thầu;

d) report của mặt mời thầu, report của tổ chăm gia, report thẩm định, report của công ty thầu bốn vấn, báo cáo của cơ quan trình độ có tương quan trong quy trình lựa lựa chọn nhà thầu trước lúc công khai kết quả lựa chọn nhà thầu;

đ) tác dụng lựa lựa chọn nhà thầu trước lúc được công khai theo quy định;

e) những tài liệu khác trong quy trình lựa lựa chọn nhà thầu được đóng dấu mật theo luật của pháp luật.

3.8. Chuyển nhượng ủy quyền thầu, bao gồm các hành động sau đây:

a) công ty thầu ủy quyền cho nhà thầu khác phần các bước thuộc gói thầu có giá trị từ 10% trở lên trên hoặc dưới 10% tuy nhiên trên 50 tỷ việt nam đồng (sau lúc trừ phần quá trình thuộc trách nhiệm ở trong nhà thầu phụ) tính bên trên giá hợp đồng đã ký kết kết;

b) nhà đầu tư, tư vấn giám sát chấp thuận nhằm nhà thầu đưa nhượng quá trình thuộc nhiệm vụ thực hiện ở trong phòng thầu, trừ phần công việc thuộc trách nhiệm trong phòng thầu phụ đang kê khai trong đúng theo đồng.

3.9. Tổ chức lựa chọn nhà thầu khi nguồn chi phí cho gói thầu không được xác định dẫn tới triệu chứng nợ ứ đọng vốn của phòng thầu.

4. Tư bí quyết hợp lệ ở trong nhà thầu cùng tính phù hợp lệ của thiết bị tư, thiết bị, thương mại & dịch vụ liên quan liêu

4.1. Tư phương pháp hợp lệ ở trong nhà thầu:

a) Đáp ứng đk về cung cấp doanh nghiệp theo biện pháp tại BDL; bao gồm giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định ra đời hoặc tài liệu có mức giá trị tương đương do cơ quan gồm thẩm quyền của nước mà nhà thầu đang hoạt động cấp;

b) Hạch toán tài thiết yếu độc lập;

c) Không đã trong quy trình giải thể; không bị kết luận đang rơi vào hoàn cảnh tình trạng vỡ nợ hoặc nợ không có tác dụng chi trả theo nguyên tắc của pháp luật;

d) đảm bảo an toàn cạnh tranh vào đấu thầu theo quy định;

đ) Không đã trong thời hạn bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu theo nguyên tắc của luật pháp về đấu thầu;

e) Đã đăng ký trên khối hệ thống mạng đấu thầu tổ quốc theo phương pháp tại BDL.

4.2. Tính hợp lệ của vật tư, thứ và các dịch vụ liên quan:

a) tất cả vật tư, vật dụng và dịch vụ liên quan tiền được hỗ trợ theo vừa lòng đồng bắt buộc có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, hợp pháp. Công ty thầu yêu cầu nêu rõ ký hiệu, mã hiệu, tem nhãn (nếu có) và nguồn gốc của vật tư, thiết bị. Mặt mời thầu rất có thể yêu ước nhà thầu hỗ trợ bằng hội chứng về xuất xứ của đồ vật tư, thiết bị và tính thích hợp lệ của dịch vụ;

b) “Xuất xứ của vật dụng tư, thiết bị” được phát âm là nước hoặc vùng cương vực nơi phân phối ra tổng thể vật tư, vật dụng hoặc nơi thực hiện công đoạn chế thay đổi cơ bạn dạng cuối cùng so với vật tư, thiết bị trong ngôi trường hợp có khá nhiều nước hoặc vùng phạm vi hoạt động tham gia vào quá trình sản xuất ra thứ tư, thứ đó;

c) các tài liệu chứng minh về nguồn gốc xuất xứ của vật tư, thiết bị cùng tính hợp lệ của dịch vụ hoàn toàn có thể bao gồm: ghi nhận xuất xứ, chứng nhận chất lượng, vận đơn, tư liệu kỹ thuật liên quan của vật tứ thiết bị; tài liệu chứng minh tính hợp lệ của dịch vụ cung cấp cho gói thầu.

5. Văn bản của HỒ SƠ MỜI THẦU

5.1. Làm hồ sơ mời thầu có có những Phần 1, 2, 3, 4 và cùng với tài liệu sửa đổi, bổ sung cập nhật hồ sơ mời thầu theo luật tại Mục 7 CDNT (nếu có), trong số ấy cụ thể bao gồm các nội dung sau đây:

Phần 1. Thủ tục đấu thầu:

- Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu;

- Chương II. Bảng tài liệu đấu thầu;

- Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá bán HSDT;

- Chương IV. Biểu mẫu mã dự thầu.

Phần 2. Yêu mong về xây lắp:

- Chương V. Yêu cầu về xây lắp.

Phần 3. Điều kiện vừa lòng đồng với Biểu chủng loại hợp đồng:

- Chương VI. Điều kiện thông thường của hợp đồng;

- Chương VII. Điều kiện riêng của thích hợp đồng;

- Chương VIII. Biểu mẫu mã hợp đồng.

- Chương IX. Phụ Lục điều kiện hợp đồng

Phần 4. Yêu cầu của chủ đầu tư

- Yêu ước về An ninh, mức độ Khỏe, bình yên và bảo đảm môi trường

- Yêu cầu về Tiêu chuẩn Ứng xử, Chống ân hận lộ cùng Gian lận

- Sổ tay quản lý thi công dự án

- report khảo ngay cạnh địa chất, địa hình

5.2. Thư mời thầu/thông báo mời thầu do mặt mời thầu chế tạo hoặc cung ứng không đề nghị là một phần của làm hồ sơ mời thầu.

5.3. Mặt mời thầu sẽ không còn chịu trách nhiệm về tính chính xác, hoàn chỉnh của hồ sơ mời thầu, tài liệu giải thích làm rõ làm hồ sơ mời thầu, biên bản hội nghị chi phí đấu thầu (nếu có) hay những tài liệu sửa thay đổi của hồ sơ mời thầu theo chế độ tại Mục 7 CDNT nếu những tài liệu này sẽ không được hỗ trợ bởi bên mời thầu. Các tài liệu vày nhà thầu nhận được nếu có mâu thuẫn về văn bản thì tư liệu do bên mời thầu chế tạo sẽ có ý nghĩa quyết định.

5.4. Công ty thầu phải nghiên cứu và phân tích mọi thông tin chỉ dẫn, biểu mẫu, yêu ước về xây lắp, yêu mong về tài chính và các yêu ước khác trong làm hồ sơ mời thầu để chuẩn bị lập HSDT của mình bao hàm tất cả thông tin hay tư liệu theo yêu cầu nêu trong làm hồ sơ mời thầu.

Xem thêm: Chuyện Co Tích Việt Nam - Truyện Cổ Tích Việt Nam Chọn Lọc

5.5 văn bản của CDNT này, và tất cả tài liệu hoặc thông tin khác được hỗ trợ bởi hoặc đại diện thay mặt cho nhà đầu tư, đang cùng sẽ vẫn là gia sản của nhà đầu tư. Chủ đầu tư chỉ chấp nhận cho nhà thầu ở mức giới hạn độc nhất định, rất có thể thu hồi cùng không độc quyền để sử dụng tin tức được cung cấp trong CDNT này cho ngẫu nhiên mục đích như thế nào khác nhưng chỉ cho mục đích duy nhất là giữ hộ hồ sơ dự thầu.

6. Nắm rõ HỒ SƠ MỜI THẦU, điều tra khảo sát hiện trường, họp báo hội nghị tiền đấu thầu

6.1. Vào trường hòa hợp cần nắm rõ hồ sơ mời thầu, đơn vị thầu cần gửi văn bạn dạng đề nghị nắm rõ đến bên mời thầu hoặc đặt thắc mắc trong họp báo hội nghị tiền đấu thầu (nếu có) theo công cụ tại Mục 6.4 CDNT. Khi mặt mời thầu nhận được đề nghị làm rõ hồ sơ mời thầu của phòng thầu trước thời khắc đóng thầu về tối thiểu một vài ngày theo luật pháp tại BDL, mặt mời thầu phải tất cả văn phiên bản trả lời tất cả các yêu thương cầu nắm rõ hồ sơ mời thầu. Mặt mời thầu sẽ gửi văn bản làm rõ làm hồ sơ mời thầu mang đến nhà thầu tất cả yêu cầu làm rõ hồ sơ mời thầu và tất cả nhà thầu khác đã nhận hồ sơ mời thầu từ mặt mời thầu, trong số ấy có biểu hiện nội dung yêu thương cầu nắm rõ nhưng không nêu tên bên thầu đề nghị làm rõ. Trường phù hợp việc hiểu rõ dẫn đến nên sửa đổi hồ sơ mời thầu thì mặt mời thầu phải triển khai sửa đổi hồ sơ mời thầu theo giấy tờ thủ tục quy định tại Mục 7 và Mục 21.2 CDNT.

6.2. Công ty thầu cần đi điều tra hiện trường công trình cũng giống như khu vực liên quan và tự chịu đựng trách nhiệm mày mò mọi thông tin quan trọng để lập HSDT tương tự như thực hiện hợp đồng kiến thiết công trình. Toàn bộ chi phí đi khảo sát hiện trường bởi vì nhà thầu tự đưa ra trả.

6.3. Mặt mời thầu sẽ cho phép nhà thầu và những bên liên quan ở trong phòng thầu tiếp cận hiện nay trường để giao hàng mục đích khảo sát điều tra hiện ngôi trường với điều kiện nhà thầu và các bên liên quan ở trong nhà thầu cam đoan rằng bên mời thầu và những bên liên quan của mặt mời thầu không hẳn chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với nhà thầu và các bên liên quan của phòng thầu liên quan đến việc điều tra hiện ngôi trường này. Bên thầu và các bên liên quan trong phòng thầu vẫn tự phụ trách cho rất nhiều rủi ro của mình như tai nạn, mất non hoặc thiệt hại gia tài và bất kỳ các mất mát, thiệt sợ hãi và chi phí nào không giống phát sinh từ việc khảo tiếp giáp hiện trường. Vào trường hợp đề xuất thiết, mặt mời thầu đã tổ chức, giải đáp nhà thầu đi điều tra hiện ngôi trường theo cách thức tại BDL.

6.4. Trong trường hợp đề xuất thiết, mặt mời thầu tổ chức triển khai hội nghị chi phí đấu thầu theo phương pháp tại BDL. Mục tiêu của họp báo hội nghị là giải thích, làm rõ các sự việc và vấn đáp các câu hỏi mà bên thầu thấy không rõ tương quan đến câu chữ hồ sơ mời thầu. Để sinh sản điều kiện tiện lợi cho bên mời thầu vấn đáp yêu cầu hiểu rõ hồ sơ mời thầu, nhà thầu cần gửi yêu thương cầu làm rõ đến bên mời thầu trước ngày tổ chức hội nghị chi phí đấu thầu.

Nội dung hội nghị tiền đấu thầu sẽ được Bên mời thầu lập thành biên bản, trong số ấy bao gồm: văn bản các thắc mắc của đơn vị thầu (không nêu tên ví dụ nhà thầu hỏi), văn bản câu vấn đáp của mặt mời thầu. Biên phiên bản hội nghị chi phí đấu thầu được gửi đến tất cả các nhà thầu đã nhận hồ sơ mời thầu từ mặt mời thầu. Trong trường hòa hợp hồ sơ mời thầu rất cần được được sửa đổi sau thời điểm tổ chức hội nghị tiền đấu thầu, bên mời thầu sẽ chế tạo văn bạn dạng sửa đổi HỒ SƠ MỜI thầu như nguyên tắc tại Mục 7 CDNT, biên bản hội nghị chi phí đấu thầu chưa phải là văn bạn dạng sửa thay đổi hồ sơ mời thầu. Vấn đề không tham gia hội nghị tiền đấu thầu chưa hẳn là lý do để loại nhà thầu.

7. Sửa đổi HỒ SƠ MỜI THẦU

7.1. Bài toán sửa thay đổi hồ sơ mời thầu được triển khai trước thời điểm đóng thầu thông qua việc phát hành văn phiên bản sửa đổi hồ sơ mời thầu.

7.2. Văn bản sửa đổi hồ sơ mời thầu được coi là một phần của hồ sơ mời thầu và bắt buộc được thông báo bằng văn bản đến tất cả các nhà thầu đã nhận hồ sơ mời thầu từ bên mời thầu.

7.3. Thời gian gửi văn bản sửa đổi hồ sơ mời thầu đến các nhà thầu đã nhận làm hồ sơ mời thầu từ bên mời thầu theo thời gian quy định trên BDL. Nhằm mục đích giúp các nhà thầu tất cả đủ thời gian phải chăng để sửa đổi HSDT, mặt mời thầu có thể quyết định gia hạn thời điểm đóng thầu theo lý lẽ tại Mục 21.2 CDNT. Bên thầu phải thông tin bằng văn bản cho mặt mời thầu là đã nhận được các tài liệu sửa thay đổi hồ sơ mời thầu theo trong những cách sau: gửi trực tiếp, theo con đường bưu điện, fax hoặc e-mail.

8. Túi tiền dự thầu

thầu yêu cầu chịu mọi ngân sách chi tiêu liên quan mang đến việc sẵn sàng và nộp HSDT. Trong đều trường hợp, mặt mời thầu sẽ chưa phải chịu nhiệm vụ về các chi tiêu liên quan mang lại việc tham gia thầu của nhà thầu.

9. Ngôn ngữ của HSDT

HSDT cũng tương tự tất cả các thư từ và tài liệu liên quan đến HSDT trao đổi giữa bên thầu với bên mời thầu được viết bằng ngôn từ quy định trong BDL.

10. Yếu tắc của HSDT

HSDT bao gồm:

10.1. HSDT phải bao hàm hồ sơ về hành chính, pháp lý, làm hồ sơ về năng lượng và ghê nghiệm, khuyến nghị về kỹ thuật ở trong phòng thầu theo yêu ước của hồ sơ mời thầu. Rõ ràng như sau:

a) Đơn dự thầu theo giải pháp tại Mục 11 CDNT;

b) thỏa thuận liên danh đối với trường hợp bên thầu liên danh theo mẫu số 03 Chương IV – Biểu mẫu mã dự thầu;

c) đảm bảo dự thầu theo cách thức tại Mục 18 CDNT;

d) Tài liệu minh chứng tư biện pháp hợp lệ trong phòng thầu theo quy định tại Mục 4.1 CDNT;

đ) Tài liệu chứng minh tư biện pháp hợp lệ của bạn ký 1-1 dự thầu theo quy định tại Mục 19.3 CDNT;

e) Tài liệu chứng tỏ năng lực và kinh nghiệm trong phòng thầu theo hình thức tại mục 12 CDNT;

g) Đề xuất chuyên môn theo hiện tượng tại Mục 13 CDNT.

h) Đề xuất về tài chủ yếu và các bảng biểu được ghi rất đầy đủ thông tin theo cách thức tại Mục 11 cùng Mục 14 CDNT.

10.2. Đề xuất phương án kỹ thuật sửa chữa trong HSDT theo công cụ tại Mục 15 CDNT, kèm theo lời khuyên về tài chính liên quan đến giải pháp kỹ thuật sửa chữa (nếu có);

10.4. Những nội dung không giống theo phương tiện tại BDL.

lưu ý: các hồ sơ dự thầu sẽ nộp mang đến Chủ đầu tư chi tiêu sẽ được Chủ chi tiêu giữ lại trừ khi gồm thỏa thuận cụ thể giữa Chủ chi tiêu và nhà thầu. Gia tài trí tuệ trong giá chỉ thầu ở trong nhà thầu sẽ không còn chuyển mang lại Chủ đầu tư. Tuy nhiên, với câu hỏi gửi hồ sơ dự thầu, mỗi công ty thầu sẽ gật đầu đồng ý cho Chủ chi tiêu sử dụng, sao chép, điều chỉnh, sửa đổi, tái tạo nên lại hồ sơ dự thầu của bản thân mình chỉ nhằm mục đích reviews giá thầu và bất kỳ thương lượng công dụng thầu nào.

11. Đơn dự thầu và các bảng biểu

Đơn dự thầu và các bảng biểu khớp ứng theo mẫu lao lý tại Chương IV - Biểu mẫu dự thầu.

12. Tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm ở trong nhà thầu

Nhà thầu phải ghi những thông tin cần thiết vào các mẫu trong Chương IV - Biểu chủng loại dự thầu để chứng tỏ năng lực cùng kinh nghiệm thực hiện hợp đồng theo chính sách tại Chương III – Tiêu chuẩn chỉnh đánh giá chỉ HSDT.

13. Thành phần khuyến nghị kỹ thuật

Trong phần kỹ thuật, bên thầu đề nghị nộp một Đề xuất kỹ thuật gồm mô tả cầm thể phương pháp thực hiện nay công việc, thiết bị, nhân sự, kế hoạch biểu triển khai và ngẫu nhiên thông tin nào khác theo cơ chế ở Chương IV - Biểu chủng loại dự thầu và bắt buộc mô tả đủ chi tiết để chứng tỏ tính cân xứng của khuyến nghị đối với những yêu cầu công việc và thời hạn cần dứt công việc.

14. Giá bán dự thầu và giảm giá

14.1. Giá bán dự thầu là giá vị nhà thầu ghi trong solo dự thầu trực thuộc HSDT, bao gồm toàn bộ các ngân sách chi tiêu để triển khai gói thầu theo yêu cầu ở vị trí 2 – Yêu cầu về xây lắp

bên thầu phải đo lường và phân chia các ngân sách chi tiêu về thuế, phí, lệ phí tổn (nếu có) và túi tiền cho yếu tố trượt giá chỉ của gói thầu và bỏ ra phí hạng mục chung theo quy định hiện hành (bảo hiểm thực hiện hợp đồng, bảo hiểm thiết bị nhà thầu, chi phí nhà tạm hiện trường, chi phí vận chuyển thiết bị thiết kế …) vào trong giá chỉ dự thầu.

14.2. Công ty thầu nên nộp HSDT cho toàn bộ các bước được biểu thị trong Mục 1.1 CDNT và ghi solo giá dự thầu, thành chi phí cho tất cả các quá trình nêu vào cột “Nội dung công việc mời thầu” tại Bảng tổng vừa lòng giá dự thầu cùng Bảng cụ thể giá dự thầu của từng hạng mục theo cơ chế tại các Mẫu số đôi mươi Chương IV - Biểu mẫu dự thầu. Trường vừa lòng tại cột “đơn giá chỉ dự thầu” với cột “thành tiền” công ty thầu ko ghi cực hiếm hoặc ghi là “0” thì được coi là nhà thầu đã phân chia giá của công việc này vào các quá trình khác ở trong gói thầu, bên thầu cần có trọng trách thực hiện xong xuôi các các bước này theo như đúng yêu cầu nêu trong HỒ SƠ MỜI THẦU với không được Chủ đầu tư chi tiêu thanh toán trong quy trình thực hiện vừa lòng đồng.

14.3. Ngôi trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá thì hoàn toàn có thể ghi trực tiếp vào bảng giá chào thầu (BOQ) hoặc khuyến cáo riêng vào thư bớt giá. Ngôi trường hợp sút giá, nhà thầu bắt buộc nêu rõ ngôn từ và giải pháp thức giảm ngay vào những công việc, hạng mục rõ ràng nêu vào cột “Nội dung quá trình mời thầu”. Trường vừa lòng không nêu rõ giải pháp thức ưu đãi giảm giá thì được hiểu là bớt đều theo tỷ lệ cho toàn bộ hạng mục nêu trong cột “Nội dung công việc mời thầu”. Trường hợp bao gồm thư áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá thì thư giảm giá có thể để cùng trong HDST hoặc nộp riêng song phải bảo đảm an toàn Bên mời thầu nhận được trước thời gian đóng thầu.

14.4. Công ty thầu phải chịu trách nhiệm về 1-1 giá dự thầu để thực hiện xong các các bước theo đúng yêu cầu nêu trong HỒ SƠ MỜI THẦU, ngôi trường hợp đơn vị thầu có đối chọi giá bất thường, mặt mời thầu rất có thể yêu ước nhà thầu nắm rõ về cơ cấu đơn giá bán đó ở trong nhà thầu theo chế độ tại Mục 25 CDNT.

giá dự thầu trong phòng thầu phải bao gồm toàn bộ những khoản thuế, phí, lệ tầm giá (nếu có) áp theo thuế suất, mức phí, lệ tầm giá tại thời khắc 28 ngày trước thời điểm ngày có thời khắc đóng thầu theo quy định. Trường hợp bên thầu tuyên tía giá dự thầu không bao hàm thuế, phí, lệ mức giá thì HSDT ở trong phòng thầu có khả năng sẽ bị loại.

14.5. Giá dự thầu trong phòng thầu là cố định và thắt chặt và không biến đổi Trong suốt thời hạn thực hiện hòa hợp đồng.

14.6. Hợp đồng là dạng vừa lòng đồng trọn gói. Từ đó Bảng biểu cân nặng Trong làm hồ sơ thầu chỉ nhằm tham khảo. đơn vị thầu có trách nhiệm nghiên cứu và phân tích kĩ hồ nước sơ phiên bản vẽ thiết kế, yêu ước kĩ thuật… trường hợp bên thầu vạc hiện cân nặng của những hạng mục các bước nêu trong cột “Nội dung công việc mời thầu” có sự sai khác so với kiến tạo và theo ý kiến, kinh nghiệm của phòng thầu nó cần thiết phải được bao gồm để trả tất công việc theo yêu cầu trong hồ sơ mời thầu thì mọi sự sai không giống đó sẽ tiến hành nhà thầu cân đối, bù đắp dựa trên việc điều chỉnh các đơn giá vận dụng trên các bảng báo giá dự thầu ở trong phòng thầu nhưng mà không làm chuyển đổi khối lượng công việc.

14.7. Trường hợp như có bất kỳ sự thống duy nhất không rõ ràng giữa những hồ sơ mời thầu thì sản phẩm tự ưu tiên như sau: phiên bản vẽ -> Thuyết minh xây đắp -> Bảng tiên lượng mời thầu, hoặc đơn vị thầu liên hệ với 1-1 vị support để được thống nhất với được lời giải thắc mắc.