Hình Mũi Tên Chỉ Hướng

Mũi tên định nghĩa: Một mũi tên ➜ là một đồ họa biểu tượng , chẳng hạn như ← hoặc →, hoặc một tượng hình, sử dụng đến thời điểm hoặc chỉ ra phương hướng. Ở dạng đơn giản nhất, mũi tên là hình tam giác ▶, chữ v, hoặc hình con diều lõm ➤, thường được gắn với một đoạn thẳng.

Ở các dạng phức tạp hơn, biểu tượng mũi tên là biểu diễn của một mũi tên thực (ví dụ: ➵ U + 27B5).


*

Hướng được chỉ ra bởi một mũi tên là hướng dọc theo chiều dài của đoạn thẳng hoặc hình chữ nhật về phía đầu nhọn duy nhất.

Một quy ước cổ hơn (thời trung cổ) là manicule (chỉ tay,