Bộ Đề Luyện Thi Violympic Toán Lớp 1

Đây là bộ đề luyện thi Violympic Toán lớp 1 bao hàm 19 vòng giúp cho những em học sinh lớp 1 bao gồm thêm tài liệu ôn luyện, để sẵn sàng cho kỳ thi Violympic 2020-2021


(Điền các chữ số thích hợp vào địa điểm chấm sẽ được phép tính đúng, sau đó viết lại phép tính hoàn chỉnh vào ô đáp án)

Câu 1.1:….6 + 2…. = 48

Câu 1.2: 3…. + 52 = …6

Câu 1.3: 3… + …5 = 59

Câu 1.4: ….2 + 31 = 9….

Bạn đang xem: Bộ đề luyện thi violympic toán lớp 1

Câu 1.5: 9… – ….1 = 16

Câu 1.6:…7 – 3… = 11

Câu 1.7: 5… – ….1 = 21

Câu 1.8: 7… – …1 = 24

Câu 1.9:…4 – 12 = 4….

Câu 1.10: 75 + …3 = 9…

Bài 2: Vượt chướng ngại vật

Câu 2.1: 7… Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 2

Bài 1:Sắp xếp những ô có giá trị tăng dần:

5 – 17 – 56 – 36 + 29
6 – 55 – 57 – 2102 + 4

Bài 2:Vượt chướng ngại vật vật.

Tính 1, 5 – 3 = …….

2, 4 – 3 = ……

3, 2 ­– 1 + 4 = …….

4, 3 + 1 = …….

5, 5 – 2 = ……

Bài 3: Điền vào chỗ ……

1, 3 + 5 = ……

2, 2 + 6 = ……

3, 7 + 1 = …….

4, 6 – 4 = ………

5, 5 – 2 + 3 = ……..

6, 4 + 4 = ……..

Điền lốt > , Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 3

Bài 1:Sắp xếp các ô có giá trị tăng dần:

8 – 48 – 87 + 36 – 3 – 21 + 2 + 5
7 – 51 + 2 + 33 + 42 + 3 + 49 – 6

Bài 2:Đi search kho báu

Tính 1, 5 + 3 = …….

2, 9 – 4 = ……

3, 8 ­– 5 + 3 = …….

4, 9 – 3 – 2 = …….

5, 10 – 6 + 3 = ……

6, 1 + 4 + 5 = …….

7, 1 + 2 + 7 = …….

8, 10 – 5 = ……..

9, 1 + 3 + 5 = …….

10,10 – 5 – 3 = …..

11,10 – 4 – 3 = ……

12,10 – 7 + 2 = ……

Điền dấu > , 8 – 4 – 34 + 27 + 28 – 6 – 25 – 4+ 36 – 4 + 35 + 26 + 47 – 4 + 57 – 6 + 45 – 4 + 24 + 59 – 6 + 13 – 2 – 14+ 37 + 35 + 34 – 2 – 18 – 3 – 28 – 2

Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 4

Bài 1:Tìm cặp bởi nhau

5 + 4 – 36 + 3 – 16 – 29 + 1
3 + 26 + 14 – 3 – 19 – 4
2 + 7 – 75 – 5 + 15 + 4 – 15 + 5
8 + 19 – 3 + 16 – 68 – 3 – 3
1 + 38 – 3 – 41 + 2 + 39

Bài 2:Sắp xếp những ô có giá trị tăng dần:

1 + 210 – 4 – 42 + 7 – 19 – 83 + 4 – 1
6 – 5 – 13 + 6 – 56 + 36 + 15 + 3 + 2

Bài 3: Vượt vật cản vật.

1, Điền số phù hợp vào chỗ chấm : 6 = 10 – …….

2, Điền lốt ( > , Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 5

Bài 1: Điền số tương thích vào nơi ……

1, 10 = 5 + …… + 3

2, 3 + 6 = 4 + ……

3, 7 + 2 – ….. = 6

4, các số 3,6,7,1,9,2 được viết theo vật dụng tự từ bự đến bé bỏng là 9,….,6,3,2,1.

5, 3 + 4 – 1 , 7 + 3 – 97 – 3 – 13 – 2 – 11 + 4 + 41+ 2+ 3 + 42 + 4 – 15 + 4 + 14 + 5 – 72 + 2 + 22 + 8 – 11 + 4 – 28 + 2 – 66 + 3 – 15 + 4 – 33+ 6 – 48 –1 – 65 + 1 – 65 – 3 + 66 + 2 – 46 – 2 – 2

Bài 3: Cóc rubi tài cha Điền số thích hợp vào khu vực ……

1, 6 – …. = 2 (A.5, B. 4, C. 8, D. 3)

2, 3 + 4 + 2 = …… (A.7, B. 8, C. 6, D. 9)

3,6 – 5 = ……. (A.3, B. 2, C. 4, D. 1)

4, 6 + 1 = 8 – …… (A.3, B. 2, C. 1, D. 7)

5, 9 – 6 + ….. = 5 (A.4, B. 2, C. 3, D. 1)

6, 4 + 4 – …… = 2 (A.5, B. 6, C. 4, D. 3)

7,5 + …… = 7 – 3 + 2 (A.1, B. 4, C. 3, D. 2)

8,Tất cả những số từ bỏ nhiên nhỏ dại hơn 5 là A. (0,1,2,3,4 và 5) , B. (0,1,2,3, và 4)

C. (2,3,4 và 5) , D. (1,2,3, và 4)

9, 3 + 1 + 2 + 4 = 1 + ……. (A.7, B. 9, C. 8, D. 5)

10, Phép tính có tác dụng > 4…..Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 6

Bài 1:Sắp xếp các ô có mức giá trị tăng dần:

9 + 19 – 34 + 411 – 1 – 510 – 6 – 4
36 + 2 – 75 + 212 – 2 – 13 – 1

Bài 2: Điền số tương thích vào nơi ……

1, 10 – 2 = 7 + ……

2, 3 + 6 – 2 = ……

3, gồm bao nhiêu số từ bỏ nhiên to hơn 9 nhỏ hơn 5?…..

4, Số từ nhiên lớn hơn 10 nhỏ tuổi hơn 2? ……

5, 4 + 5 > 5 + ….. > 3 + 4

6, tất cả bao nhiêu số tự nhiên từ 0 cho 9? ……

7, Số to nhất trong các số 3,9,5,11,1,7 là số?……

8, Có tất cả ……số từ nhiên lớn hơn 7 bé dại hơn 12?

Điền dấu ( >, , Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 7

Bài 1: Vượt chướng ngại vật vật.

1, Số 12 tất cả 1chục với ……….đơn vị.

2, Tính 8 + 1 = ……..

3, Số bự nhất trong những số 1,7,12,4,9,3,2,11 là ……

4, Điền vết ( >, 10 – 2 – 113 + 2 + 14 + 3 + 213 + 49 – 5 – 37 + 36 + 3 – 416 – 414 – 3 + 817 – 2 – 18 – 59- 4 – 313 + 25 + 31+ 2 + 32010 – 616 – 3 + 515 – 4 + 212 + 4 – 5

Bài 3: Điền số phù hợp vào địa điểm ……

1, 12 + 3 + 4 = ……

2, …… = 7 + 3

3, 12 + 6= …….

4, 9 – 4 = …….. + 1

5, 17 – 2 – 1 = ……

6, 8 + 2 – 5 = 7 – ……

Điền vệt ( >, Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 8

Bài 1: Cóc kim cương tài tía Điền số tương thích vào chỗ ……

1, 16 – 6 = ….. (A.11, B. 10, C. 12, D. 9)

2, 19 – 6 – 1 = …… (A.13, B. 12, C. 11, D. 14)

3, 19 – 7 = ……. (A.12, B. 2, C. 13, D. 11)

4, 13 + 4 – 6 = …… (A.15, B. 10, C. 11, D. 12)

5, 12 + 3 – 4 13+ 418 – 4 – 13 + 215 + 4 – 818 – 55 + 319 – 819 – 5 – 212 – 2 + 717 – 7 + 910 – 9 + 510 – 315 – 517 + 26 – 3 + 519 – 6 + 316 + 3 – 78 – 4 + 11 + 2 + 35 + 2

Bài 3: Điền số phù hợp vào khu vực ……

1, 11 + 3 = ……

2, 10 + 7 = ……

3, 16 + 2 = …….

4, 10 + 3 = ……

5, 11 + 6 = ……

6, 16 – 4 = ……

7,18 – 2 = ……

8, 19 – 3 = ……

9, 17 – 3 = ……

10, 18 – 3 – ….. = 11

Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 9

Bài 1:Sắp xếp những ô có mức giá trị tăng dần:

1 + 2 + 470 – 40 – 1018 – 215 – 5 – 1010 – 8 + 2
60 – 30 – 2015 + 4 – 218 – 8 – 210 + 8 – 45 + 4 – 3
20 + 30 + 2016 – 6 + 210 + 70 – 5010 + 8 – 717 – 6 + 8
50 – 10 + 4030 + 50 + 1019 – 5 + 113 – 3 – 770 – 40 + 30

Bài 2: Điền số thích hợp vào nơi ……

1, Linh gồm 17 trái bóng bay,Linh mang lại Hà với Ngọc mỗi bạn 3 quả.Vậy Linh còn lại …… quả bóng bay?

2,Trong sân vườn cây ăn quả nhà bác bỏ Hồng trước đây có tất cả 50 cây vải.Mùa Xuân vừa rồi bác bỏ trồng thêm 2 chục cây vải nữa.Vậy bây chừ số cây vải trong vườn nhà chưng Hồng có toàn bộ ….. Cây.

3,Mẹ Lan cài 3 chục quả trứng con kê và 2 chục quả trứng vịt.Vậy bà bầu Lan mua tất cả số trứng là …… quả.

4,Hoa có 19 bé tem,Hoa cho chính mình Mai 4 bé tem,cho chúng ta Linh 3 bé tem.Hỏi Hoa còn từng nào con tem? ……

5, …… – 5 + 2 = 19 – 6

6, 30 – trăng tròn + …… = 90

7, 18 – 6 + ……. = 15

8, 90 – 60 + ….. = 20 + 60

9, Lan gồm 6 bức tranh ,gồm 3 các loại màu xanh,đỏ,tím.Mỗi tranh ảnh vẽ một màu.Biết số bức tranh blue color là những nhất.Em hãy cho thấy Lan tất cả bao nhiêu bức tranh vẽ color xanh?

10, bây giờ tuổi của hai đồng đội cộng lại là 14 tuổi.Hỏi 2 năm nữa tuổi 2 anh em cộng lại là bao nhiêu.

Bài 3:Đi search kho báu

Tính

1, 50 + 40 – 10 = ………

2, 70 – 40 + 30 = ………

Điền số vào địa điểm …..

3, 17 – …… = 50 – 40 + 2

4,13 – 3 – 7 = 9 – ……

5, 80 – ……. + 5 = 18 – 7 + 4

Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 10

Bài 1: Cóc rubi tài bố Điền số tương thích vào vị trí ……

1, 30 + 60 – ….. = 40 + trăng tròn – 10 (A.30, B. 40, C. 10, D. 20)

2, 18 – 6 +1 …… – 5 + 3>6 + 4 +6 (A.18, B. 17, C. 19, D. 20)

Bài 2:Sắp xếp các ô có giá trị tăng dần:

30 -20 + 35 + 3 – 66 – 4 + 520 – 10 + 980 – 60 + 30
10 + 9 – 118 – 320 + 50 – 1013 – 3 – 1014 – 4 – 1
6 + 4 + 720 + 40 + 2017 – 7 – 680 – 20 – 406 + 4 + 60
50 + trăng tròn – 6019 – 4 – 34 + 5 – 350 + 30 + 1070 – 60 + 1

Bài 3: Điền số tương thích vào địa điểm ……

1, Số lớn số 1 có 2 chữ số mà 2 số đó cùng lại bởi 10 là số?……

2,Tính: 60 + 30 – 40 = ……..

3,Số …… là số ngay tắp lự trước số79.

4, Số 46 là số ngay tức khắc sau số…..

5, Quân bao gồm 30 cái bánh ,Quân đến Hoàng 20 cái bánh .Mẹ mang đến Quân thêm 7 cái

bánh.Vậy Quân sót lại …… mẫu bánh.

6,90 – đôi mươi – 30 = …… + 60 – 40

7, sau thời điểm An đến Bình 5 viên bi.Bình mang lại Cường 3 viên bi rồi Cường lại mang lại An

2 viên bi thì từng bạn đều có 15 viên bi. Hỏi ban đầu An có bao nhiêu viên bi? ……

8, 15 + 2 – ….. = 18 – 6 + 2

9, bây chừ tuổi của hai đồng đội cộng lại là 13 tuổi.Hỏi 3 năm nữa tuổi 2 đồng đội cộng lại là bao nhiêu? ……

10, mang lại 3 số khác nhau,các số này đều là số chẵn chục bao gồm 2 chữ số cùng đem 3 số đó cộng lại thì bằng 70.Tìm số lớn nhất trong 3 số đó.

Xem thêm: Tác Dụng Của Việc Kiễng Chân Có Tác Dụng Gì, Kiễng Chân Chữa Bệnh Không?

Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 11

Bài 1: Vượt chướng ngại vật vật.

1,Hãy cho thấy có tất cả bao nhiêu số tất cả 2 chữ số mà lại 2 chữ số của mỗi số kia giống nhau?…….. .

2,Số lớn nhất có 2 chữ số nhưng mà 2 chữ số của số đó cùng lại bằng 9?……

3,Hỏi cùng với 4 chữ số 1,3,5,7 em viết được bao nhiêu số tất cả 2 chữ số nhỏ dại hơn 52?……

4,Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 2 chữ số không giống nhau mà 2 chữ số của mỗi số đó cộng với nhau bằng 6?……..

5,Hỏi cùng với 4 chữ số 0,2,4,6 em viết được từng nào số tất cả 2 chữ số khác nhau?…….

Bài 2:Tìm cặp bằng nhau

29 – 2456 – 45 + 270 – 30 – 3021 + 75 – 13
79 – 6332 + 4211 + 213 – 3
86 – 1270 – trăng tròn + 696 – 35 + 2269 – 61
37 + 42 – 2388 – 7118 + 1 – 1419 – 6 + 3
35 – 24 + 630 – trăng tròn -107 + 3 – 1016 – 6 – 2

Bài 3: Điền số thích hợp vào địa điểm ……

1, Số bao gồm 2 chữ số bé xíu nhất mà 2 chữ số của số kia trừ lẫn nhau bằng 0 ?……

2, Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số bao gồm 2 chữ số nhỏ tuổi hơn 68?…….. .

3, search số có 2 chữ số mà lại 2 chữ số của số đó cộng lại thì bằng 6 còn 2 số kia trừ cho nhau thì bởi 0?…..

4, Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 2 chữ số to hơn 65?……..

5, Hãy cho biết có toàn bộ bao nhiêu số có 2 chữ số mà những số đó đều sở hữu chữ số 7?….

6, ……. + 4 – 6 , Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 12

Bài 1:Đi kiếm tìm kho báu

1,An bao gồm 65 bé tem.An đến Hòa cùng Bình mỗi bạn 10 nhỏ tem.Hỏi An còn sót lại bao nhiêu nhỏ tem?………

2, 55 – …… + 14 = 48.

3, Hãy cho biết có bao nhiêu số có 2 chữ số khác nhau nhỏ tuổi hơn 35?…….

4, Bình hỏi Minh trong năm này chị từng nào tuổi?Minh đáp tuổi mình nhiều hơn thế nữa 15 tuổi nhưng ít hơn 17 tuổi .Mình hèn chị bản thân 3 tuổi.Hỏi chị của khách hàng Minh trong năm này bao nhiêu tuổi.?…….

5,Hãy cho thấy thêm có từng nào số gồm 2 chữ số mà lại 2 chữ số kia hơn nhau 1 đối kháng vị?…….

Bài 2:Sắp xếp những ô có mức giá trị tăng dần:

42 + 47 – 1050 – đôi mươi – 2043 + 14 – 3262 – 51 + 2270 – 40 + 20
57 – 7 – 5016 – 6 – 348 – 3139 – 2051 + 23
37 + 60 – 3128 – 246 + 4 – 790 – 50 + 4097 – 34
99 – 1133 + 44 + 2226 + 1365 + 12 – 3586 – 71

Bài 3: Cóc quà tài tía Điền số tương thích vào địa điểm ……

1,Một miếng vải nhiều năm 84 m,Lan cắt loại bỏ đi 23 m.Hỏi mảnh vải còn sót lại dài từng nào cm?

(A.41, B. 61, C. 51, D. 71)

2,Số phù hợp điền vào khu vực …. Là: 47 + 31 – 36 = …….. (A.72, B. 42, C. 62, D. 52)

3,Chọn phép tính có kết quả bằng 78 trong những phép tính dưới đây.

(A.33+44, B. 89 – 13, C. 43+35, D. 44 + 35)

4, trong năm này tuổi của 2 bạn bè cộng lại là 67 tuổi.Hỏi 3 năm trước tuổi của 2 bạn bè cộng lại là bao nhiêu tuổi? (A. 94, B. 95, C. 73, D. 61)

5,Tìm số lớn nhất có 2 chữ số cơ mà 2 chữ số của số đó lớn hơn nhau 2 đơn vị?

(A.13, B.64, C. 97, D. 75)

6,Hòa 29 tuổi,Bình thấp hơn Hòa 4 tuổi,Nga rộng Bình 3 tuổi.Hỏi bạn Nga từng nào tuổi.?

(A.28, B. 31, C. 29, D. 30)

7,Hãy cho biết thêm từ 15 mang lại 19 gồm bao nhiêu số có 2 chữ số.?

(A.20, B. 23, C. 24, D. 25)

8, Hãy cho thấy có bao nhiêu số lớn hơn 25 và bé dại hơn 48.

(A.22, B. 29, C. 20, D. 31)

9,Tất cả các số bao gồm 2 chữ số khác nhau viết được từ những chữ số 0,1,3 cùng lại với nhau được tác dụng là: (A.84, B. 85, C. 94, D. 95)

10,Trong hình bên tất cả …… tam giác? A

(A.8, B. 7, C. 6, D. 4)

C D E B

Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 13

Bài 1: sắp đến xếp các giá trị theo đồ vật tự tăng dần.

*

Bài 2: Hãy điền số phù hợp vào khu vực chấm.

Câu 2.1: 7 – 6 + ………. + 0 = 3 + 6 – 2

Câu 2.2: 10 – ………. – 1 + 2 = 4 – 2 + 3 + 3

Câu 2.3: 2 + 7 – 1 + 2 = 4 + …….. + 3 + 2

Câu 2.4: 9 – 1 – 2 = 9 – ……… + 4

Câu 2.5: 10 – ……. + 2 = 3 – 0 + 6

Câu 2.6: Khi lấy một số trừ đi số tức khắc trước của số kia thì được kết quả bằng bao nhiêu?

Câu 2.7: 8 – ………. + 3 = 5 + 3 + 0 + 2

Câu 2.8: 10 – 1- 6 > 9 – ………. > 9 – 0 – 8

Câu 2.9: 10 – 7 + 2 – 1 + 2 = 9 – ………. + 1 + 2 – 1

Câu 2.10: 9 – 1 – 2 1 + ……… > 5 – 3 + 2

Câu 3.2: Số to hơn 8 nhưng nhỏ hơn 10 là số nào?

Câu 3.3: Điền dấu >, Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 14

Bài 1: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 1.1:

*

Hình vẽ sau đây có từng nào điểm?

Câu 1.2:

*

Hình vẽ sau đây có bao nhiêu đoạn thẳng?

Câu 1.3:

*

Hình vẽ sau đây có từng nào đoạn thẳng?

Câu 1.4: từ là 1 đến 11 có bao nhiêu khoảng tầm cách?

Câu 1.5:

*

Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu đoạn thẳng?

Câu 1.6: Số mười một được viết là: …………

Câu 1.7: Điền vệt (>, , ; Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 15

Bài 1: Cóc quà tài ba

Câu 1.1: Chọn giải đáp đúng trong các đáp án sau: 10 + 7 – …….. = 15

a. 3 b. 4 c. 2 d. 1

Câu 1.2: Chọn câu trả lời đúng trong các đáp án sau: 13 + …… – 3 = 15

a. 8 b. 6 c. 3 d. 5

Câu 1.3: Chọn câu trả lời đúng trong những đáp án sau: 11 + ….. + 4 = 19

a. 2 b. 5 c. 4 d. 3

Câu 1.4: Chọn câu trả lời đúng trong những đáp án sau: 10 – 9 + 18 – ……. = 10

a. 8 b. 9 c. 10 d. 7

Câu 1.5: Chọn đáp án đúng trong những đáp án sau: 19 – 4 + 2 > …… – 2 + 10 > 12 + 3

a. 5 + 4 b. 3 + 4 c. 8 d. 8 + 1

Câu 1.6: Chọn đáp án đúng trong các đáp án sau: 15 – 2 + …… = 13 + 6 – 1

a. 1 + 6 b. 3 + 1 c. 8 – 6 d. 5

Câu 1.7: Chọn đáp án đúng trong các đáp án sau: 12 + 7 – 3 Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 16

Bài 1: sắp tới xếp các giá trị theo đồ vật tự tăng dần

*

Bài 2: Hãy điền số tương thích vào vị trí chấm nhé!

Câu 2.1: …cm + 30cm = 10cm + 20cm + 10cm

Câu 1.2: cho các số: 20; 43; 25; 18; 16; 99; 21; 84; 19; 80; 59. Số bé xíu nhất trong các số đã cho rằng số nào?

Câu 2.3: Số thích hợp điền vào địa điểm chấm là ……………

*

Câu 2.4: An tất cả 50 viên bi. An cho Tùng 40 viên. Hỏi An còn bao nhiêu viên bi?

Câu 2.5: Tìm một số trong những tròn chục, biết khi cộng số kia với 30 thì được kết quả nhỏ hơn 70 nhưng béo hơn kết quả của phép cùng 30 với 20.

Câu 2.6: tra cứu một số, biết số đó cộng với 10 rồi trừ đi 20, rồi lại cộng với 60 thì bằng 90.

Câu 2.7: An tất cả 40 quyển vở. Bình có 20 quyển vở. Hỏi cả đôi bạn trẻ có bao nhiêu quyển vở?

Câu 2.8: Từ trăng tròn đến 60 tất cả bao nhiêu số tròn chục?

Câu 2.9: phòng trên tất cả 60 quyển sách, phòng dưới bao gồm 40 quyển sách. Hỏi bắt buộc chuyển từng nào quyển sách từ ngăn trên xuống ngăn dưới nhằm hai ngăn tất cả số quyển sách bằng nhau?

Câu 2.10: Số tức tốc trước của số lớn nhất có một chữ số cùng với số bé xíu nhất tất cả hai chữ số bởi bao nhiêu?

Bài 3: Đi tìm kiếm kho báu

Câu 3.1: Số tròn chục tức thì sau của số 30 cùng với 40 bởi bao nhiêu?

Câu 3.2: Số nào cộng với 30 thì bằng 70?

Câu 3.3: Lớp 1A tất cả 40 học sinh, lớp 1B tất cả 30 học sinh, lớp 1C có 20 học sinh. Hỏi cả tía lớp có toàn bộ bao nhiêu học tập sinh?

Câu 3.4: Số nào cùng với đôi mươi rồi cùng với 30 thì bằng 90?

Câu 3.5: Tuấn nghĩ ra một số, biết rằng số đó cùng với 2 rồi trừ đi 3 thì bởi 14. Hỏi Tuấn suy nghĩ ra số nào?

Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 17

Bài 1: Vượt chướng ngại vật

Câu 1.1: Điền số phù hợp vào chỗ chấm: 80cm – 60cm + 60cm = 50cm + …….cm.

Câu 1.2: Điền số thích hợp vào vị trí chấm: 70cm – 50cm + 20cm = 30cm + …….cm.

Câu 1.3: Điền vết >, 70 – ……. > 10 + 20

Câu 3.7: cho các số: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. Viết được toàn bộ bao nhiêu số tròn chục không lớn hơn 80?

Câu 3.8: bao gồm bao nhiêu số có hai chữ số nhưng mỗi số đều phải sở hữu chữ số 0?

Câu 3.9: hiện tại nay, nhỏ 5 tuổi, chị em hơn con 30 tuổi, cha hơn người mẹ 10 tuổi. Hỏi cha hơn con từng nào tuổi?

Câu 3.10: Thơm nghĩ ra một số, biết rằng số đó cộng với 40 rồi trừ đi 20, rồi cộng thêm 50 thì bằng 80. Hỏi Thơm nghĩ về ra số nào?

Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 18

Bài 1: Vượt chướng ngại vật vật

Câu 1.1: Số nhỏ bé nhất trong những số: 45; 37; 73; 51; 27; 72; 34; 56; 65; 39 là số nào?

Câu 1.2: Lan tất cả 19 quyển vở. Lan đến Hoa với Bình mỗi chúng ta 4 quyển vở. Vậy Lan sót lại …… quyển vở.

Câu 1.3: Điền số phù hợp vào nơi chấm: 18 – 2 + 3 = 19 – 7 + …..

Câu 1.4: Em hãy cho biết có toàn bộ bao nhiêu số tất cả hai chữ số nhưng mà hai chữ số của mỗi số này đều giống nhau.

Câu 1.5: Có toàn bộ bao nhiêu số bao gồm hai chữ số mà lại hai chữ số của mỗi số đó cùng lại cùng nhau thì bằng 8?

Bài 2: Cóc đá quý tài ba

Câu 2.1: trong số số: 8; 9; 11; 14; 18; 23; 29; 36; 44. Gồm ….. Số có hai chữ số.

a. 8 b. 9 c. 7 d. 11

Câu 2.2: 12 + 7 – 4 = 6 + 4 + …. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

a. 7 b. 5 c. 6 d. 4

Câu 2.3: Tính: 30cm – 20cm + 8cm = ……

a. 10cm b. 18cm c. 18 d. 10

Câu 2.4: 80 – 30 + 10 = …. Số thích hợp điền vào vị trí chấm là:

a. 60 b. 40 c. 50 d. 30

Câu 2.5: 18 – 3 + 4 = 16 – 5 + ……. Số phù hợp điền vào chỗ chấm là:

a. 9 b. 7 c. 8 d. 6

Câu 2.6: Lớp 1A tất cả 20 học viên nam với 10 học viên nữ. Lớp 1B có 10 học sinh nam và 20 học viên nữ. Như vậy, cả nhì lớp tất cả số học sinh là ……. Học sinh.

a. 80 b. 70 c. 60 d. 50

Câu 2.7: gồm bao nhiêu số to hơn 12 và bé dại hơn 19?

a. 12 b. 8 c. 6 d. 17

Câu 2.8: Cho: 5…> 58. Chữ số thích hợp điền vào vị trí chấm:

a. 8 b. 61 c. 9 d. 60

Câu 2.9: tự 9 mang lại 19 bao gồm …… chữ số 1.

a. 10 b. 12 c. 9 d. 11

Câu 2.10: cho những chữ số: 2; 3; 8. Hỏi lập được toàn bộ bao nhiêu số tất cả hai chữ số từ các chữ số vẫn cho.

a. 6b. 7 c. 8 d. 9

Bài 3: Hãy điền số tương thích vào địa điểm …. Nhé!

Câu 3.1: cho những số: 13; 67; 35; 18; 12; 45; 87; 81; 11; 54; 78; 89. Tìm kiếm số nhỏ tuổi nhất trong những số vẫn cho.

Câu 3.2: tìm một số, biết số đó cùng với 6 rồi trừ đi 5 thì bởi 12.

Câu 3.3: Điền số tương thích vào khu vực chấm: 16 + 3 – 7 4 + 6 + ……. > 15 – 3 + 2

Câu 3.6: cho các chữ số:1; 7; 8. Viết số bé xíu nhất tất cả hai chữ số từ các số đã cho.

Câu 3.7: cho những chữ số: 5; 4; 8; 1; 7; 3; 9; 2; 6. Hãy viết số nhỏ tuổi nhất tất cả hai chữ số không giống nhau được chế tạo bởi các chữ số đã cho.

Câu 3.8: tất cả bao nhiêu số bao gồm hai chữ số mà lại mỗi số đều có chữ số 0?

Hãy điền vết >; Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 19

Bài 1: Đi tra cứu kho báu

Câu 1.1: Điền số phù hợp vào chỗ chấm: 18 – 6 + … = 15 + 4 – 2

Câu 1.2: cho các số: 67; 76; 34; 11; 12; 28. Số bé bỏng nhất trong số số đã cho rằng số nào?

Câu 1.3: tra cứu số nhỏ bé nhất bao gồm hai chữ số, biết nhì chữ số của số đó trừ lẫn nhau bằng 1.

Câu 1.4: tra cứu số bé bỏng nhất gồm hai chữ số, biết hai chữ số của số kia trừ cho nhau thì bằng 5.

Câu 1.5: Hãy cho biêt có tất cả bao nhiêu số gồm hai chữ số, biết hai chữ số của số đó cộng lại cùng nhau thì bởi 9.

Bài 2: Hãy điền số thích hợp vào nơi …. Nhé!

Câu 2.1: Tuấn có tác dụng được trăng tròn bài toán, Nhung có tác dụng được 10 bài xích toán, Hạnh làm cho được 10 bài toán. Hỏi cả cha bạn làm cho được bao nhiêu bài bác toán?

Câu 2.2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 2 + 8 + ….. = 15 + 3 – 2

Câu 2.3: Điền số thích hợp vào địa điểm chấm: 1 + 14 + 3 > 10 + ……. > 10 + 6 + 0

Câu 2.4: Điền số thích hợp vào khu vực chấm: 14 + 3 – 6 = ……. – 7

Câu 2.5: Điền số tương thích vào địa điểm chấm: 2 + 14 + 2 68. Chữ số tương thích điền vào khu vực chấm là:

a. 9 b. 6 c. 8 d. 7

Câu 3.8: có bao nhiêu số gồm hai chữ số to hơn 12 và bé dại hơn 18?

a. 7 b. 6 c. 5 d. 4

Câu 3.9: từ 6 mang lại 16 gồm ……. Chữ số.

a. 21 b. 18 c. 10 d. 25

Câu 3.10: Nam gồm 19 viên bi. Nam cho Thành với Long mỗi chúng ta 4 viên bi. Như vậy hôm nay Nam có ….. Viên bi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Phim tâm lý 18+ hay

 • Kiểm tra số nguyên tố trong mảng

 • Tập tính kiếm ăn của động vật

 • Sữa dalat milk bao nhiêu tiền

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.