Đặt câu hỏi cho phần gạch chân

+/ dùng động từ thường thì ta bắt buộc mượn trợ cồn từ và hòn đảo trợ cồn từ lên trước nhà ngữ với sau từ để hỏi.

Eg : They play football everyday.

=> What vì chưng they play everyday?


Bạn đang xem: Đặt câu hỏi cho phần gạch chân

*
*

Xem thêm: Tải Bài Hát Như Chưa Từng Được Hát Bài Ca Tuổi Trẻ Mp3, Hãy Sống Như Chưa Từng Được Sống

Bạn đang xem nội dung tài liệu Cách đặt câu hỏi cho từ bị gạch men chân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút tải về ở trên

CÁCH ĐẶT CÂU HỎI đến TỪ BỊ GẠCH CHÂNCác chú ý:Trước không còn ta phải xác minh được từ nhằm hỏi.Từ bị gạch chân không bao giờ xuất hiện nay trong câu hỏi.Nếu vào câu: +/ dùng động từ thường thì ta buộc phải mượn trợ động từ và hòn đảo trợ rượu cồn từ lên trước công ty ngữ và sau từ để hỏi.Eg: They play football everyday.=> What vị they play everyday? +/ nếu trong câu dùng “động từ tobe”, “động trường đoản cú khuyết thiếu” ta chỉ việc đảo “động tự tobe”, “động từ khuyết thiếu” lên trước nhà ngữ và sau từ để hỏi:Eg: She is planting trees now.=> What is she playing now? nếu như trong câu có từ bị gạch ốp chân dùng những từ sau thì khio chuyển sang câu hỏi ta nên đổi tương ứng như sau: 1. I, We => You 2. Me, us => you 3. Mine, ours=> yours 4. My, our => your 5. Some=> anyCác từ để hỏi thường gặp trong giờ Anh: What : đồ vật gi (Dùng để hỏi mang đến đồ vật, sự vật, sự kiện...) Which: loại mà (Dùng để hỏi khi gồm sự lựa chọn) Where: ở chỗ nào (Dùng để hỏi mang đến vị trí, nơi chốn ...) When: lúc nào (Hỏi đến thời gian, thời gian ...) Who : ai, người mà (Hỏi mang lại người)=> Whom: tín đồ mà (Hỏi mang lại tân ngữ chỉ người)Eg: I buy him some books.=> Who/ Whom vày you buy any books (for)? => Whose: của bạn mà (Hỏi đến tính trường đoản cú sở hữu, cài cách, đại trường đoản cú sở hữu)Eg: This is her pen?=> Whose pen is this? Why: vì sao (Hỏi đến lí do, nguyên nhân) How: rứa nào (Hỏi mang đến tính từ, trạng từ, mức độ khoẻ ...) How old: hỏi mang lại tuổi How tall: hỏi cho độ cao của fan How high: hỏi cho chiều cao của vật dụng How thick: hỏi cho độ dày How thin: hỏi mang lại độ mỏng tanh How big: hỏi cho độ lớn How wide: hỏi mang lại độ rộng lớn How broad: hỏi cho chiều rộng How deep: hỏi mang lại độ sâu How fast: hỏi cho vận tốc How far ... From ... To ...: hỏi mang đến độ xa How long: hỏi cho độ dàiEg: This ruler is 20 centimeters long.=> How long is this ruler? => How long : hỏi cho thời gian bao lâu Eg: It takes me an hour to bởi my homework.=> How long does it take you to bởi vì your homework?(Nó đem mất của người sử dụng bao nhiêu thời gian để làm bài tập về nhà?) How often: hỏi đến mức độ, tần suất, số lầnEg: I go lớn school every day.=> How often vị you go to lớn school? How much: hỏi cho giá cảEg: This book is 3$. => How much is this book? => How much does this book cost? => What is the price of this book? How much + N (ko đếm được): hỏi mang đến số lượngEg: There is some water in the bottle.=> How much water is there in the bottle? How many+ N(es,s): hỏi cho con số với danh trường đoản cú đếm đượcEg: There are two pens on the table.=> How many pens are there on the table? I have a pen here.=> How many pens bởi you have here? What’s the weather like?: hỏi cho thời ngày tiết What color: hỏi cho màu sắc What size: hỏi cho kích thước How heavy : hỏi cho khối lượng How + vị + S + come ...?: hỏi cho phương tiện does go get travel EXERCISESMake questions for the underlined words or phrases 1. The dictionary is 200,000dong................................................................................................................................................ 2. I made it from a piece of wood................................................................................................................................................. 3. She bought it at the cửa hàng over there................................................................................................................................................. 4. No, I wasn’t. (I was tired after the trip.)................................................................................................................................................ 5. It took her three hours lớn finish the composition................................................................................................................................................. 6. I need a phone card to phone my parents................................................................................................................................................. 7. It’s about 1,500 km from Hue to Ho chi Minh City................................................................................................................................................. 8. The bank is opposite the restaurant................................................................................................................................................. 9. The dress looked very nice.................................................................................................................................................10. I saw her last night.................................................................................................................................................11. Her neighbor gave her a nice dress.................................................................................................................................................12. They returned lớn America two weeks ago.................................................................................................................................................13. Mrs. Robinson bought a poster.................................................................................................................................................14. My father was in Ha Noi last month.................................................................................................................................................15. He traveled khổng lồ Nha Trang by coach.................................................................................................................................................16. She went khổng lồ the doctor because she was sick.................................................................................................................................................17. Nam left home at 7 o’clock yesterday.................................................................................................................................................18. He taught vesinhnhavietquynhon.comlish in the high school.................................................................................................................................................19. The homework was very difficult yesterday.................................................................................................................................................20. She often does the housework after doing exercises.................................................................................................................................................21. They are planting some roses in the garden.................................................................................................................................................22. Liz will send these letters khổng lồ her friends.................................................................................................................................................23. My favorite subject is Math.................................................................................................................................................24. Yes, we do. (We have magazines và newspapers)................................................................................................................................................25. I often listen to lớn music in my không lấy phí time.................................................................................................................................................26. Yes, he is. (He is good at drawing)................................................................................................................................................27. She learns about computers in computer science class.................................................................................................................................................28. My mother is cooking in the kitchen at the moment................................................................................................................................................29. Lan likes playing table tennis.................................................................................................................................................30. I go to the movies twice a week.................................................................................................................................................31. They go khổng lồ the beach on the summer holidays................................................................................................................................................32. They stay in a hotel................................................................................................................................................