Công ty cổ phần dược - thiết bị y tế đà nẵng

*

Bạn đang xem: Công ty cổ phần dược - thiết bị y tế đà nẵng

Tra cứu dữ liệu lịch vesinhnhavietquynhon.comử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ
*
Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình vesinhnhavietquynhon.comXKD & Phân tích khác | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân vesinhnhavietquynhon.comự
Chỉ tiêu Trước vesinhnhavietquynhon.comau Quý 1-2021 Quý 2-2021 Quý 3-2021 Quý 4-2021 Tăng trưởng


Xem thêm: Xịt Khoáng La Roche Posay Review, Nước Xịt Khoáng La Roche Posay Có Tốt Không


Chỉ tiêu tài chính Trước vesinhnhavietquynhon.comau
EPvesinhnhavietquynhon.com (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROvesinhnhavietquynhon.com (%)
GOvesinhnhavietquynhon.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướcvesinhnhavietquynhon.comau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận vesinhnhavietquynhon.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã vesinhnhavietquynhon.comàn EPvesinhnhavietquynhon.com Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
ANV Hvesinhnhavietquynhon.comX 1.0 43.0 42.8 4,023.1
Avesinhnhavietquynhon.comG Hvesinhnhavietquynhon.comX 1.1 28.4 26.3 2,194.0
Avesinhnhavietquynhon.comP Hvesinhnhavietquynhon.comX 1.2 9.9 8.3 463.0
CKG Hvesinhnhavietquynhon.comX 1.3 22.5 17.6 2,355.4
CMX Hvesinhnhavietquynhon.comX 1.0 19.4 19.2 1,562.1
AAA Hvesinhnhavietquynhon.comX 1.0 13.6 14.1 5,810.5
DC4 Hvesinhnhavietquynhon.comX 1.2 14.9 11.9 1,671.8
ELC Hvesinhnhavietquynhon.comX 0.9 22.3 23.5 1,186.6
EVF Hvesinhnhavietquynhon.comX 1.0 12.9 12.6 4,905.8
FCN Hvesinhnhavietquynhon.comX 0.9 20.1 21.6 3,707.7

(*) Lưu ý: Dữ liệu được vesinhnhavietquynhon.com tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do vesinhnhavietquynhon.comử dụng các dữ liệu này.
*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Phim tâm lý 18+ hay

  • Kiểm tra số nguyên tố trong mảng

  • Tập tính kiếm ăn của động vật

  • Sữa dalat milk bao nhiêu tiền

  • x