Chuẩn Mực Kế Toán Việt Nam Mới Nhất

hệ thống 26 chuẩn chỉnh mực kế toán tài chính Việt Nam tiên tiến nhất đã được điều chỉnh và bổ sung theo các Quyết định với thông tư của bộ tài bao gồm

Bạn đang xem: Chuẩn mực kế toán việt nam mới nhất

*

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 01 - CHUẨN MỰC chung (Ban hành và ra mắt theo đưa ra quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 mon 12 năm 2002 của bộ trưởng cỗ Tài ...
*

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 02 HÀNG TỒN KHO(Ban hành và chào làng theo đưa ra quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 của cục trưởng bộ Tài chính)
*

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 03 TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH (Ban hành và ra mắt theo đưa ra quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 của cục trưởng bộ ...
*

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 04 TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH (Ban hành và chào làng theo ra quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 của cục trưởng cỗ T...
*

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 05 - BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ (Ban hành theo đưa ra quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30 mon 12 năm 2003 của cục trưởng cỗ Tài chính)

Xem thêm: Số 7 Có Ý Nghĩa Của Con Số 7 Trong Thần Số Học, Số 7 Đem Lại May Mắn Hay Chết Chóc

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 06 - THUÊ TÀI SẢN (Ban hành và chào làng theo quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 mon 12 năm 2002 của cục trưởng bộ Tài c...
CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 07 - CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN KẾT (Ban hành và công bố theo đưa ra quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30 mon 12 năm 2003 củ...
CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 08 - THÔNG TIN TÀI CHÍNH VỀ NHỮNG KHOẢN VỐN GÓP LIÊN DOANH (Ban hành và công bố theo đưa ra quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30 thá...
CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 10 - ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC gắng ĐỔI TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI (Ban hành và ra mắt theo quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 nă...
CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 14 lệch giá VÀ THU NHẬP KHÁC phát hành và chào làng theo ra quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 mon 12 năm 2001 của bộ trưởng Bộ...
CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 15 - HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG (Ban hành và chào làng theo đưa ra quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 của bộ trưởng bộ Tà...
CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 16 - đưa ra PHÍ ĐI vay mượn (Ban hành và ra mắt theo đưa ra quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 của cục trưởng cỗ Tài c...
CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 17 - THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP (Ban hành và chào làng theo đưa ra quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15 mon 02 năm 2005 của bộ trưởng ...
cách tính thuế TNCN hợp đồng dịch vụ, giao khoán, thời vụ, thử việc Cách đăng ký người dựa vào giảm trừ gia cảnh năm 2021 Cách đk Mã số thuế cá nhân trên HTKK cùng thuedientu giấy tờ thủ tục phát hành hóa 1-1 điện tử thứ 1 qua mạng cách tính thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp năm 2021 những khoản ngân sách được trừ với Không được trừ tính thuế TNDN nấc thuế suất thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp năm 2021 Hạch toán thuế GTGT theo cách thức trực tiếp trên lệch giá Mức xử phạt vi phạm hành bao gồm kế toán tiên tiến nhất Mức phát nộp chậm rì rì tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN, Môn bài Lịch nộp những loại report thuế năm 2021 tiên tiến nhất Cách điền Mã chương nộp thuế, mã tè mục nộp thuế trả lời kê khai bổ sung cập nhật điều chỉnh thuế GTGT tiên tiến nhất Cách kê khai thuế GTGT theo quý hoặc theo tháng những bậc thuế môn bài bác năm 2021 mới nhất Cách kê khai thuế môn bài năm 2021 qua mạng cách viết hóa đơn GTGT tiên tiến nhất khi bán hàng, dịch vụ, xây dựng biện pháp xử lý hóa đối kháng viết sai đưa ra tiết từng trường hợp giải pháp lập report tình hình áp dụng hóa solo theo quý - tháng
khí cụ về các loại hóa solo điện tử tiên tiến nhất Các khoản chi có đặc điểm phúc lợi mang lại nhân viên hợp lý Cách tính thuế TNDN từ chuyển nhượng ủy quyền vốn - Kê khai thuế phương pháp tính thuế TNDN chuyển nhượng BĐS - Quyền thực hiện đất