Cap dịch sang tiếng việt

a hat given lớn someone who plays for their national team in a particular sport, or a player who receives this:

Bạn đang xem: Cap dịch sang tiếng việt

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use tự vesinhnhavietquynhon.com.Học các từ bạn cần tiếp xúc một cách tự tin.


a very small amount of explosive powder in a paper container, used especially in toy guns to lớn produce a loud noise
a limit on the amount of money that can be charged or spent in connection with a particular activity:
short for capital letters (= letters of the alphabet in the form and larger size used at the beginning of sentences & names):
to put a limit on the amount of money that can be charged or spent in connection with a particular activity:
an upper limit on the amount of money that can be spent or charged in connection with a particular activity:
impose/remove a cap The letter of intent defined the work lớn be carried out & imposed a cap on cost.
to put an upper limit on the amount of money that can be spent or charged in connection with a particular activity:
*

Xem thêm: Tổng Hợp Giờ Làm Việc Của Ngân Hàng Tại Việt Nam Mới Nhất 2021

*

*

*

trở nên tân tiến Phát triển tự điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy đúp chuột những tiện ích tìm kiếm tài liệu cấp phép
giới thiệu Giới thiệu kỹ năng truy cập vesinhnhavietquynhon.com English vesinhnhavietquynhon.com University Press quản lý Sự chấp thuận bộ lưu trữ và Riêng tư Corpus Các quy định sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 giờ đồng hồ Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng mãng cầu Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message