Cách đan khăn vặn thừng phối màu

Cũng như nhiều người yêu thích đan móc, đan vặn thừng là trong những thách thức hấp dẫn thứ nhất đối với mình. Lúc mà new chỉ đan được những mặt len trơn tru thì nhìn đông đảo đường căn vặn thừng uốn nắn lượn mấp mô cảm thấy rất đẹp mê ly với cả hãi hùng gớm gớm, hí hí… Đẹp bởi thấy phần đa đường hình mẫu thiết kế như đắp nổi bằng len, như trạm trổ bởi len vậy. Còn hãi hùng là vì sợ nó nặng nề lắm, không tồn tại hoa tay thì uốn nắn len sao để cho nó cong đều như vậy được :P, sau đan được vặn vẹo thừng rồi thì hãi nó vặn vẹo vẹo mỏi hết cả tay