Bún cá Hà Nội thì nhiều, bún cá chấm thì ko nhiều lắm, Lần đầu mình ăn ở 30 Nguyễn Thái Học, mê mệt thứ cá rán giòn, nước chấm vs nước chan bún đều ngon, mỗi tội xa và phải xếp hàng, nên thèm đến mấy cũng chỉ để đấy chứ ko đủ động lực vác xác đi" /> Bún cá Hà Nội thì nhiều, bún cá chấm thì ko nhiều lắm, Lần đầu mình ăn ở 30 Nguyễn Thái Học, mê mệt thứ cá rán giòn, nước chấm vs nước chan bún đều ngon, mỗi tội xa và phải xếp hàng, nên thèm đến mấy cũng chỉ để đấy chứ ko đủ động lực vác xác đi" />

BÚN CÁ CHẤM NGUYỄN THÁI HỌC

- Bún Cá Chấm, 30 Nguyễn Thái Học, ăn được 1" title=" - Bún Cá Chấm, 30 Nguyễn Thái Học, nạp năng lượng được 1">

Bún cá Hà Nội thì nhiều, bún cá chấm thì ko những lắm. Lần đầu mình ăn sinh hoạt 30 Nguyễn Thái Học, si trang bị cá rán giòn, nước chnóng vs nước chan bún hầu hết ngon, từng tội xa cùng nên xếp hàng, buộc phải thèm mang lại mấy cũng chỉ để đấy chứ ko đủ động lực vác xác đi.