VỆ SINH ĐẶC BIỆT

Bảo trì các loại sàn gỗ và đá như Granite, Ceramic, Limestic…

Đánh bóng sàn

Phủ bóng sàn nhằm giữ và làm tăng vẻ đẹp tự nhiên của sàn

Vệ sinh công trình sau xây dựng

-Vệ sinh và bảo trì văn phòng.